Personvern og bruksbetingelser

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Spove bruker tredjepartsløsninger for å sikre et brukervennlig nettsted, og for å kunne måle og tilpasse budskapet på nettsiden og i andre markedsføringskanaler. Tredjepartsløsningene bruker informasjonskapsler 
på ulike måter:

Vi bruker Jetpack for å samle informasjon om bruk av nettstedet, som f.eks. antall besøkende på en side, hvor lenge en besøkende har vært på en side og på hvilke sider besøkende forlater nettstedet.

Du kan selv slå av eller administrere bruk av informasjonskapsler i nettleseren din.
Les mer om informasjonskapsler på nettvett.no

Samtykke til håndtering av personopplysninger

Behandling av personopplysninger hos Spove

Vi behandler kun de personopplysningene du selv har oppgitt til oss. For å kunne opprette en brukerkonto, krever vi ditt navn og din e-postadresse. Hvis du er registrert som kunde, er personopplysninger naturlig begrenset til innholdet i din profil og i de oppdrag som legges ut på Spove. Hvis du er registrert som Konsulent, håndterer vi personopplysninger ifm. din profil og CV. Dette er opplysninger som du enten legger inn direkte på Spove eller som du har gitt Spove tillatelse til å legge ut. Informasjonen er identifiserbar og kan knyttes til deg som enkeltperson.

Uavhengig av om persondataene er lagret hos Spove, kan du kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Dette gjelder både strukturerte og ustrukturerte data.

Dersom du ikke lenger ønsker å være i vårt nettverk, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å ta kontakt med oss. Alle enkeltopplysninger om deg selv og hele din profil, vil da bli slettet.

Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Spove AS og samarbeidspartnere er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig). Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter.

Formål med behandlingen

Hvis du er registrert som Konsulent, er formålet med behandlingen av personopplysninger å kunne vise din CV og profil ifm. mulige oppdrag på Spove, og for å fremme ditt kandidatur til eksisterende og fremtidige oppdrag i regi av Spove.

Hvis du er registrert som Kunde, er formålet å kunne vise din profilinformasjon ifm. kontakt med konsulenter og oppdrag på Spove.

Spove samler brukshistorikk for å forbedre funksjonaliteten til Spove-plattformen, og til å sende deg informasjon vi mener kan være relevant for deg.

Informasjonssikkerhet

Spove og samarbeidspartnere følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2.

Lagringstid

Dersom din registrering ikke endte i en brukerkonto i vårt nettverk, vil vi slette dataen knyttet til din registrering innen 365 dager fra registreringsdato, dersom ikke annet er avtalt. Dersom dine persondata slettes, vil disse likevel finnes i våre systembackuper i inntil 30 dager etter sletting.

Samtykke til bruksbetingelser

Bruksbetingelser for Oppdragsgiver

Som bruker av Spoves plattform, plikter Kunde å være lojal overfor Spove og ikke inngå egne avtaler med Konsulenter ifm. forespørsler gjennom plattformen Spove. Ved overtredelse av denne lojalitetsplikten vil Spove stå fritt til å stenge kontoen, og Kunde vil da også miste tilgangen til plattformen, samarbeidsavtaler og tilhørende løsninger.

I forbindelse med oppdrag som Kunde har tildelt via Spove, skal ikke Kunde, uten forhåndsavtale medSpove, inngå egne avtaler med Konsulenten, dersom avtalen naturlig kan gjøres som endring/forlengelse/utvidelse på Oppdragsavtalen med Spove.

Kunde kan ikke bruke Spoves plattform til å finne underleverandører som skal selges videre til egne kunder.

Forpliktelsen gjelder i en periode på 6 måneder etter oppdragets avslutning.

Bruksbetingelser for Konsulent og Konsulentselskap

Som bruker av Spoves plattform, plikter Konsulenten å være lojal overfor Spove og ikke inngå egne avtaler med Kunde ifm. forespørsler gjennom Spove sin plattform. Ved overtredelse av denne lojalitetsplikten, vil Spove stå fritt til å stenge kontoen, og Konsulenten vil da også miste tilgangen til plattformen, samarbeidsavtaler og tilhørende løsninger.

I forbindelse med oppdrag som Konsulenten har fått via Spove, skal ikke Konsulenten, uten forhåndsavtale med Spove, inngå egne avtaler med Kunde, dersom avtalen naturlig kan gjøres som endring/forlengelse/utvidelse på Oppdragsavtalen med Spove.

Konsulentselskaper kan ikke bemanne oppdrag som Konsulentselskapet får gjennom Spove med konsulenter som ikke er registret og godkjent av Spove. Forpliktelsen gjelder i en periode på 6 måneder etter oppdragets avslutning.